Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk van Nature

In het kader van de dienstverlening van Praktijk van Nature worden persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe ik met je persoonsgegevens omga.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-05-2018

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Praktijk van Nature

Lacina van der Wagen – Couperus

Natuurgeneeskundig Therapeut

Praktijk van Nature verkrijgt persoonsgegevens van jezelf op twee mogelijke manieren:

 • Bij het invullen van het contactformulier op deze website verkrijg ik de naam, het emailadres, eventueel het telefoonnummer en de reden waarom je contact met mij zoekt.
 • Bij het invullen van het intakeformulier, dit gebeurt nadat er een afspraak voor een natuurgeneeskundig consult is gemaakt, ontvang ik de volgende gegevens:
  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Geboortedatum
  • Klachten en mogelijke oorsprong van klachten waarvoor je mij bezoekt

 Doeleinden

Praktijk van Nature verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Contactgegevens en geboortedatum voor facturering;
 • Telefoonnummer en emailadres om indien nodig contact te kunnen opnemen
 • Het intakeformulier wordt gebruikt als onderdeel van het behandelplan en wordt ivm wettelijke verplichtingen minimaal 7 jaar bewaard.

Grondslagen

Praktijk van Nature verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan je vraag of mogelijk behandelplan, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden nooit verstrekt aan derden.

Hoe lang Praktijk van Nature je gegevens bewaard

Praktijk van Nature zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Praktijk van Nature zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe Praktijk van Nature je gegevens beveiligd

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft Praktijk van Nature passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies

Op de website worden geen cookies gebruikt

Je rechten

Je hebt altijd het recht om Praktijk van Nature een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens en behandelplan. Na ontvangst van je verzoek ontvangt je binnen 1 week een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Praktijk van Nature verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Praktijk van Nature

Lacina van der Wagen – Couperus

Postadres: Grutte Stege 2, 9147 BS te Hantum

Of via het emailadres: info@praktijkvannature.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Praktijk van Nature, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-05-2018

Praktijk van Nature kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Daarom raad ik je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

× Hoe kan ik je helpen?