Autisme

MetallothioneWATTES????? En wat heeft dat te maken met autisme?

Metallothioneïne

Metallothioneïne, een lichaamseigen eiwit die een belangrijk puzzelstuk vormt binnen de problematie bij autisme (en soms ook bij ADHD, andere gedragsstoornissen, fibromyalgie en CVS).

In dit artikel wil ik dieper ingaan op wat dit eiwit doet en de therapeutische mogelijkheden om te zorgen dat dit eiwit wel weer voldoende aanwezig is.

Metallothioneïne beschermt tegen zware metalen

De belangrijkste functie van metallothioneïne is bescherming bieden tegen de toxiciteit (giftigheid) van zware metalen. Dit eiwit zorgt hiervoor door zink uit te wisselen tegen lood, aluminium en dergelijke, waardoor de zware metalen het lichaam kunnen verlaten. Als er te weinig metallothioneïne voorradig is, stapelen de zware metalen zich op waardoor ze verstorend werken op de hersenfuncties en andere organen. Ook kunnen hierdoor belangrijke enzymen geblokkeerd worden en kunnen er voedingsintoleranties ontstaan.

Een tekort aan metallothioneïne verklaard dus ook waarom sommige kinderen pas na een paar jaar plotseling autistische kenmerken vertonen. Namelijk door het veelvuldig toedienen van vaccinaties, die vaak een aluminiumverbinding en een kwikverbinding bevatten, kan de emmer overlopen waardoor het kind autistische kenmerken gaat vertonen.

Daarnaast is het zo dat de vrouwelijke hormonen (oestrogeen en progesteron) de productie van metallothioneïne stimuleren. Hier ligt gelijk de verklaring waarom er vier keer zoveel jongens dan meisjes autisme hebben.

Het geeft ook een verklaring waarom er zo’n grote toename is van kinderen met autisme; door de industriële revolutie zijn we van een natuurlijke leefomgeving in een geïndustrialiseerde leefomgeving terecht gekomen, waardoor onze voeding volledig is veranderd. We hebben te maken met luchtverontreiniging, onze verpakkingsmaterialen zijn soms gemaakt van aluminium, we gebruiken gewasbestrijdingsmiddelen en zo is deze opsomming helaas alles behalve volledig…. En als je lichaam dan niet voldoende kan ontgiften, dan heb je tegenwoordig een probleem (waar een tekort aan metallothioneïne vroeger dus niet voor problemen hoefde te zorgen).

Functies metallothioneïne

Naast ontgiften van zware metalen heeft metallothioneïne nog andere functies:

  • Het eiwit is essentieel bij de ontwikkeling en werking van ons immuunsysteem
  • Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de zenuwcellen in de hersenen
  • Het beschermt tegen overmatige groei van gist (candida) in de darmen
  • Het voorkomt darmontstekingen
  • Het heeft invloed op de smaak- en structuurwaarneming van het voedsel in de mond
  • Het heeft een regulerende werking op gedrag
  • Het is betrokken bij de emotionele- en sociale ontwikkeling

Epigenetische verstoring

Men vermoedt dat het tekort aan metallothioneïne een epigenetische verstoring is. Wat epigenetica is ga ik in een volgend artikel proberen uit te leggen. Voor nu hou ik het erop dat epigenetisch betekent dat het gaat om een verandering in de werking van de genen. Het tekort is dus geen fout in het DNA, het gen is niet kapot, maar er ontstaat een verminderde werking die oftewel door omgevingsfactoren wordt veroorzaakt, maar die ook door de ouders wordt meegegeven bij de bevruchting van de eicel. Epigenetische aandoeningen zijn omkeerbaar. Eventuele blijvende schade die ontstaan is door epigenetische aandoeningen zijn helaas (voor zover de wetenschap nu is) niet omkeerbaar. Denk in het geval bij autisme aan dat het brein zich in de eerste drie jaar anders bedraad en ontwikkeld dan bij mensen die geen autisme hebben. Dit is dus onomkeerbaar. Hieruit volgt ook dat hoe jonger je start met therapeutische behandeling, hoe beter de resultaten kunnen zijn.

Aanmaak van metallothioneïne stimuleren

In mijn praktijk zie ik de eerste resultaten van het behandelen van metallothioneïne via de methode ‘Je allergie de baas’. Die resultaten zijn tot nog toe zeer positief te noemen. Voordat ik de mogelijkheid had om metallothioneïne te behandelen, kon ik wel de mate van belasting van zware metalen testen en afvoeren met specifieke supplementen. Sinds ik begonnen ben met het behandelen van metallothioneïne zie ik dat zowel kinderen als volwassenen zelf hun zware metalen kunnen uitscheiden (bij een groot overschot is het uiteraard aan te bevelen hiervoor een supplement in te zetten om zo snel mogelijk de belasting aan te pakken).

Hoe het op de lange duur zal zijn? Dat is nu nog afwachten, maar tot nog toe lijkt het heel positief over een langere tijd. Gezien mijn ervaringen met de methode vermoed ik dat het een blijvende oplossing zal zijn. Zo niet, dan zou een herhaling van de behandeling op metallothioneïne eens in de zoveel tijd (eens per paar jaar?) wellicht een oplossing kunnen bieden. De tijd zal het leren….

En vervolgens?

 Is je kind hiermee genezen van autisme? Wellicht niet. Metallothioneïne is één van de puzzelstukjes die ik in dit artikel onder de aandacht breng. Ook aan de andere puzzelstukjes (al houden die ook vaak verband met het tekort aan metallothioneïne), bijvoorbeeld de werking van de darmen, allergieën en dergelijke moet gewerkt worden. Soms moeten vaccinaties ontstoord worden of zijn gluten en/of melkproducten mede veroorzakers van de klachten.

Het is maatwerk. Daar kan ik je bij helpen. Wat ik in mijn praktijk voor iemand met autisme kan doen is zorgen dat we de lichamelijke klachten en problemen zo goed mogelijk verhelpen, zodat het kind beter in zijn/haar vel zit en het gedrag verbeterd. Er is veel mogelijk. Wat ik nogmaals wil benoemen is dat als het brein al anders ontwikkeld is, ik daar niks aan kan veranderen.

Als laatste wil ik voor de volledigheid toevoegen dat er daarnaast nog een ander (emotioneel of energetisch) aspect kan meespelen: namelijk het totale vertrouwen kwijt zijn (bijvoorbeeld door een traumatische geboorte), waardoor het kind zich in zijn/haar eigen wereld opsluit. Met dit aspect kan ik soms (een stukje) helpen, maar hier zijn ook specifieke therapieën voor ontwikkeld.

Voor degenen die zich verder willen verdiepen in metallothioneïne heeft Dr. W.J. Walsch (PH.D.) van het Pfeiffer Treatment Center in Illinois (Amerika) een boek geschreven, ‘Nutrient Power – Heal your biochemistry and heal your brain’.

Kinderen die een tekort aan metallothioneïne hebben zijn slechte ontstoorders van zware metalen. Omdat in vaccinaties ook zware metalen worden toegevoegd zoals een kwikverbinding en een aluminiumverbinding, zijn vaccinaties voor hun vaak problematischer en leveren vaker klachten op. Lees hier meer over in de blog over Vaccinaties ontstoren.

Of misschien ben je geïnteresseerd in een ander artikel:

 

MetallothioneWATTES????? En wat heeft dat te maken met autisme? Read More »

Autisme

Hoe kan ik helpen bij autisme

Autisme, vaak wordt gezegd dat er niets aan te doen is en dat je er mee moet leren omgaan. Behandelingen zijn vaak symptoom onderdrukkend of middels trainingen om handvatten te krijgen om zo goed mogelijk met de situatie te leren omgaan.

Mogelijke problematie

Bij autisme spelen vaak een aantal problemen een centrale rol. Ten eerste hebben veel mensen met autisme een tekort aan een lichaamseigen eiwit genaamd metallothioneïne. Dit eiwit zorgt ervoor dat het zware metalen kan binden en uitscheiden. Als er een tekort is aan dit eiwit heb je dus een probleem met het uitscheiden van zware metalen, en deze hopen zich op in het lichaam, met alle gevolgen van dien. Oestrogeen (een vrouwelijk hormoon) zorgt voor extra aanmaak van dit eiwit. Hierin ligt ook een verklaring waarom er 3 – 4 keer zoveel jongens dan meisjes autisme hebben. Ook komen we in vergelijking tot vroeger veel meer in aanraking met zware metalen, denk aan inentingen, uitlaatgassen, aluminium in verpakkingen en dergelijke. Hierin kan een oorzaak liggen in de grote toename van mensen met autisme.

Metallothioneïne heeft daarnaast andere functies, zoals het helpen ontwikkelen en de werking van het immuunsysteem, het is daarnaast onmisbaar bij de ontwikkeling van de zenuwcellen in de hersenen. Ook beïnvloedt het de smaak- en structuurwaarneming van het voedsel in de mond, waardoor eetproblemen kunnen ontstaan.

Een ander aspect is dat mensen met autisme vaak overgevoelig zijn voor gluten en/of melk (en andere allergenen). Het veroorzaakt een leaky-gut en kan de doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarriëre vergroten en verergert daardoor de gedragsproblemen en de mate waarin een kind allergieën ontwikkeld.

Ook ontstaat er door de ophoping van metalen en/of de glutengevoeligheid een kans dat er sprake is van een laaggradige ontsteking in het brein.

Behandeling bij Praktijk van Nature

Mijn manier van werken zal een combinatie zijn van ‘Je allergie de baas’ (NAET), epigenetica en een snufje ‘Je brein de baas’.

De leer van de epigenetica heeft duidelijk gemaakt dat veruit de meeste aandoeningen geen fouten zijn in het gen zelf, maar wel in de werking ervan. Om te verduidelijken: het gen is niet stuk, maar de werking ervan kan wel vermindert zijn. Zo kan het gen dat zorgt voor de aanmaak van metallothioneïne sterk verminderd werken. De werking van de genen wordt al met de bevruchting meegegeven. Dus als één van de ouders autisme heeft is er een grote kans dat het kind dit overerft. Epigenetische aandoeningen zijn echter omkeerbaar. Door aanpassingen in de voeding, specifieke supplementen en ‘Je allergie de baas’ is er veel verbetering haalbaar.

Ik ben redelijk optimistisch, gezien de ervaringen tot dusver, dat ik de aanmaak van metallothioneïne kan bevorderen. Door jarenlange ervaring weet ik dat ik bij allergieën een heel groot verschil kan maken.

Het vervelende van autisme is dat als het kind al enige jaren oud is, de ontwikkeling van de (afwijkende) informatieverwerking in het brein al is ontwikkeld. Dit is helaas niet meer omkeerbaar. Ik kan autisme dus (meestal) niet verhelpen, maar ik wil heel graag bijdragen om de (biochemische) gesteldheid te verbeteren en ik hoop een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn en verbetering van klachten en gedragsproblemen bij mensen met autisme.

Autisme Read More »

× Hoe kan ik je helpen?